skip to Main Content
0888 53 40 62 office@siplast1.com si_plast_1@abv.bg
KÖMMERLING

Система 70 AD

 • 5-камерна система
 • 70 mm дълбочина на вграждане
 • модерен дизайн и висока термична стабилност
 •  до 44 mm дебелина на стъклопакета
 • топлоизолация: Uf=  до 1,2 W/(m²K)   (стандартно с армировки)
 • шумоизолация: Rw= до 47 dB
 • широка цветова гама

Система 88

 • сертифицирана за пасивни къщи
 • 7-камерна система (всички профили)
 • 3 уплътнителя в цялата система
 • 88 mm дълбочина на вграждане
 • до 60 mm дебелина на стъклопакета
 • топлоизолация:

– Uf= 0,95 W/(m²K) (стандартно с армировки)

– Uf= 0,88 W/(m²K) (с термомодули и армировки)

–  Uw= 0,67 W/(m²K) (технология proEnergyTec)

 • шумоизолация: Rw= до 47 dB
 • широка цветова гама и алуминиеви капачки
VIVAPLAST

Система 6400

 • Конструктивна ширина – 60 мм
 • 4-камерна система
 • Остъкляването може да бъде от 24 мм
 • Двоен стъклопакет
 • коефициент на топлопреминаване – Uf = 1.59 W/m2K
 • клас по водонепропускливост – 4А
 • клас по устойчивост на вятър – С1
 • носимоспособност на защитните устройства на натовaрване – клас 4
 • въздухопропускливост – клас 4
 • претеглен индекс на изолация от въздушен шум – Rw (C; Ctr) = 31 (-2; -5) dB
Back To Top