skip to Main Content
0888 53 40 62 office@siplast1.com si_plast_1@abv.bg
ALTEST

Система „Pony“

 • Водонепропускливост  – клас 5А
 • Устойчивост на вятър  – клас 1
 • Носимоспособност на защитните устройства на натоварване  – kлас 4
 • Въздухопропускливост  – клас 4
 • Шумоизолация  – 21 dB
 • Коефициент на топлопреминаване  – U = 2,672 W/(m2.K)

Система „Eskimos“

С прекъснат термо мост чрез полиамид – 24 мм.

 • Водонепропускливост  – клас 5А
 • Устойчивост на вятър  – клас C2
 • Носимоспособност на защитните устройства на натоварване  – kлас 4
 • Въздухопропускливост  – клас 4
 • Шумоизолация  – 37 dB
 • Коефициент на топлопреминаване  – U = 1,15 W/(m2.K)
Back To Top